BRL 9101

Bij Modiver begrijpen we dat verkeersmaatregelen van groot belang zijn, zowel voor de veiligheid van mensen als voor een efficiënte doorstroming van het verkeer. In situaties waar geen directe noodsituatie aan de orde is, vormt een gedegen verkeersplan de basis voor de te nemen maatregelen. In nauwe samenwerking met VM Nederland ontwerpen, toetsen en bespreken we dit verkeersplan met alle betrokken partijen. Op die manier waarborgen we dat het plan volledig aansluit bij de wensen en de mogelijkheden.

Bij de uitvoering van onze verkeersmaatregelen houden we ons strikt aan de regelgeving van CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) en RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens).

Veiligheid staat voorop in alles wat we doen. We besteden veel aandacht aan arbeidsomstandigheden (ARBO), bedrijfshulpverlening (BHV), en de opleiding van ons personeel. Voorafgaand aan elke opdracht voeren we een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit om gevaren op en rond de werkplek te identificeren en risico’s en potentieel gevaarlijke situaties te elimineren, waardoor we incidenten kunnen voorkomen.

Om onze diensten zo flexibel mogelijk te maken, hebben we toegang tot een uitgebreid assortiment materialen via onze samenwerkende partners. Of het nu gaat om verkeersborden, hekken, botsabsorbers, verlichting, barrières, tijdelijke signalering, geleiderail, wegmarkering, borden, loopbruggen en meer, we kunnen u voorzien van de benodigde middelen. Onze partners hebben ruime ervaring in het ondersteunen van overheden, aannemers en nutsbedrijven in diverse situaties, wat ons in staat stelt om flexibel en doeltreffend te opereren. Bij Modiver staan we klaar om uw verkeersuitdagingen op een professionele en veilige manier aan te pakken.